Surat Permohonan Cuti

Wonogiri, 05 Maret 2011

Hal      : Permohonan Cuti

Kepada:
Yth. Kepala Perwakilan
         PT. PKSS Prima Karya
         Sarana Sejahtera Yogyakarta
Melalui Bp. AMBM
PT. Bank Rakyat Indonesia
di
         Wonogiri

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama                           : Parwanto
Jabatan                                   : Penjaga Malam
Unit Kerja                   : Pracimantoro

Bermaksud mengajukan permohonan cuti, dengan ketentuan sebagai berikut:

lamanya cuti                : 3 hari
Waktu pelaksanaan     : tanggal 14 Maret s.d 16 Maret 2012
Keperluan cuti             : menghadiri pernikahan adik

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan berkenaannya Bapak disampaikan terima kasih.


Catatan personalia:
-       Sisa Cuti yang belum dipergunakan …… hari
-       Selama ybs melaksanakan cuti pekerjaan
-       Sehari-hari dilaksanakan oleh saudara Riyanto
     (sebagai tenaga pengganti sementara)

Hormat Saya,PARWANTO


Disposisi Pinca / AMBM / SPI / SAU
_____________________________
Pertimbangan atasan langsung ybs.
Cuti ditunda / disetujui
t.m.t 14 Maret s.d 16 Maret 2012AGUS NURHADI
Kaunit

Post a Comment for "Surat Permohonan Cuti"