Contoh Undangan Yaassinan (Bahasa Jawa)

Download Undangan Yaassinan. Doc

Cara download Klik di sini 


Katur panjenenganipun:

Bapak/Sdr: ……………………………………..


Assallamualaikum Wr. Wb.

Awit saking lumunturing sih nugrahaning Gusti Ingkang Maha Agung, luantar seratan punika minongko sesulih pisowan kawula ing ngarsa panjenengan, saperlu ngaturi rawuh wonten ing:


Dinten         : Kamis Kliwon  

Tanggal       : 03 Februari 2022

Wekdal        : 19.30WIB (bakda Isyak)

Panggenan : griya kulo Bp. Turiman / Mbak Bloh RT.01

Wigatos       : Pengaosan kirim do’a Alm. Pak Mento & Almh. Ibu Misgiyem


Wasana sanget ing pangajeng-ajeng kawulo, rawuh soho do’anipun kawula sekeluarga ngaturaken matur agunging panuwun.

Wassallamuallaikum Wr. Wb.

 

Atur taklim

Turiman - Sekeluarga

 

Post a Comment for "Contoh Undangan Yaassinan (Bahasa Jawa)"